Welkom op de website van Herkules
 EN  NL  FR 

Mythologie

De naam ‘Herkules’ is afgeleid van de Griekse mythologische held Heracles (Hercules in het Latijn). Hij was de zoon van de onsterfelijke god Zeus en de aardse vrouw Alcmene. Onmiddellijk na zijn geboorte gaf de godenzoon al een staaltje van zijn bovenaardse heldenkracht. Zeus’ gemalin Hera was namelijk zeer jaloers en zond twee ijselijke slangen om de pasgeborene in de wieg te doden. Het knaapje greep de slangen bij de hals en kneep zo krachtig dat ze beiden stikten. Het was duidelijk dat Hercules een ongewone toekomst te wachten stond.
Tijdens zijn aardse leven werd hij vaak op de proef gesteld en heeft hij vele gedrochten verslaan. Maar Hercules stelde zijn krachten altijd ten dienst van zijn medeburgers en vocht tegen onrecht en kwaad. 


Hij volbracht de beroemde ‘twaalf werken’ die hem opgedragen werden.
Na tal van wonderbaarlijke daden en overwinningen stelde de held bovendien de Olympische spelen in.
Door valsheid van vijanden verloor Hercules tot tweemaal toe zijn geliefden. Overmand door pijn en verdriet liet Hercules zich op een brandstapel leggen maar niemand wilde de brandstapel in brand steken.....Toen sloegen plots de bliksemstralen van Zeus in de brandstapel en lieten hem helder opvlammen tot alles wat sterfelijk was aan Hercules werd verteerd. Zeus liet een wolk neerdalen en onder dondergeroffel werd de onsterfelijke naar de Olympus hooggedragen....
De eigenschappen die Herkules zo typeren trachten wij ook over te dragen in ons bedrijf : kracht, eerlijkheid, vastberadenheid en standvastigheid.