Welkom op de website van Herkules
 EN  NL  FR 

Veiligheid & Milieu

Het is onnodig te vermelden dat alle activiteiten in onze sector onderworpen zijn aan grote risico’s in verband met veiligheid: meestal moeten onze medewerkers zware machines hijsen, duwen of trekken.
Herkules doet er dan ook alles aan om deze risico’s tot het absolute minimum te beperken. Zowel intern als bij onze klanten hanteren wij de meest strenge maatregelen om onze en uw mensen zo weinig mogelijk in gevaar te brengen.
Ons bedrijf is dan ook VCA** gecertificeerd. Dit certificaat garandeert de duidelijke afspraken die wij maken over de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van alle betrokkenen.

Ook de zorg voor het milieu is één van onze prioriteiten in het beleid. Elke werknemer van Herkules neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot het verbeteren van de leef- en werkomgeving. Onze beleidsverklaring stipuleert duidelijk alle milieueisen waaraan elke werknemer zich dient te houden VCA** - certificaat.