Welkom op de website van Herkules
 EN  NL  FR 

CMR-verzekering of All-risk?

Internationaal transport over de weg is onderworpen aan de  CMR-conventie, die regelt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor de goederen die hem werden toevertrouwd.

De conventie bepaalt dat de vervoerder contractueel aansprakelijk is voor alle schade die ontstaat aan de toevertrouwde goederen tussen de ontvangst en de aflevering van de goederen of voor vertraging in de levering. De conventie is van dwingend recht, dat wil zeggen dat de partijen er onderling niet van mogen afwijken. 

De conventie voorziet enkele uitzonderingen waarbij de vervoerder zijn aansprakelijkheid kan ontlopen:

de schade of vertraging is te wijten aan een fout van de rechthebbende;

de schade of vertraging is te wijten aan een gebrek aan de goederen, bijvoorbeeld een slechte verpakking;

de schade of vertraging is te wijten aan omstandigheden die de vervoerder niet kon vermijden en waarvan deze de gevolgen niet kon verhinderen, bijvoorbeeld een ongeval als gevolg van een wegverzakking.

Als er zich een schadegeval heeft voorgedaan, rust er op de vervoerder een vermoeden van aansprakelijkheid. Het is aan hem om te bewijzen dat de schade te wijten is aan een van deze uitzonderingen. Indien niet, kan de vervoerder zijn CMR-polis aanspreken.

Voor schadegevallen in het kader van de conventie geldt een verjaringstermijn van een jaar. Als er sprake is van opzet, of een schuld die met opzet gelijkgesteld kan worden, is er een verjaringstermijn van drie jaar van toepassing.

De aansprakelijk van de vervoerder is niet onbeperkt. De CMR-conventie bepaalt dat de aansprakelijkheid van de vervoerder maximaal 8,33 SDR (Special Drawing Rights) per kilogram bedraagt. SDR, of speciale trekkingsrechten, zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van verschillende munteenheden. De actuele waarde kan teruggevonden worden op de website van het IMF. Ruwweg komt dit neer op een maximum van 9,5 euro per kilogram.

Voor heel wat goederen, zoals bijvoorbeeld elektronica of high-tec machines, volstaat de aansprakelijkheid van de vervoerder geenszins om eventuele schade te vergoeden. Het is dan ook geen slecht idee om als opdrachtgever dergelijke transporten bijkomend te laten verzekeren.

Daar waar de CMR-polis eerst de schuldige gaat zoeken en pas dan het bedrag claimt, zal de allriskverzekering eerst het bedrag uitbetalen en dit nadien gaan terugvorderen bij de schuldige. Hierdoor krijgt de rechthebbende sneller de schade vergoed. De allriskverzekering verzekert de goederen voor het volledige bedrag, dat op voorhand dient opgegeven te worden. Uiteraard is het de plicht van de opdrachtgever om een correct bedrag aan te geven. Een tweedehands machine kan natuurlijk nooit aan de nieuwwaarde verzekerd worden!

Vermits Herkules gespecialiseerd is in het behandelen en transporteren van waardevolle goederen, kunnen zij deze allriskverzekering gewoon mee opnemen in hun vlottende polis. Hierdoor kan u genieten van bijzonder scherpe tarieven die dikwijls in het niet vallen bij de waarde van de goederen of het risico van het transport.

Op uw eerste verzoek, verschaffen wij met plezier bijkomende informatie!Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published